کفپوش گرانولی درجاریز

کفپوش ورزشی گرانولی

کفپوش ورزشی گرانولی           کفپوش گرانولی باشگا بدنسازی آنچه لازم است در باره این کفپوش بدانیم :  در تمام باشگاه های بدنسازی و به طور کلی اماکن ورزشی امکانات زیادی برای ورزشکاران وجود    دارد . یکی از حیاتی ترین و ضروری ترین تجهیزات مورد نیاز باشگ ...

کفپوش گرانولی پارکی

نمونه کار : پارک شهر باسمنج استان آذربایجان شرقی

پارک شهر شهرستان باسمنج استان آذربایجان شرقی کفپوش گرانولی پارکی کفپوش گرانولی پارکی کفپوش گرانولی پارکی کفپوش گرانولی پارکی                     & ...

نخ پلیمری

نخ پلی آمیدی

    نخ پلیمری الیاف  پلی آمیدی  یکی از محصولات حاصل از بازیافت تایر نخ پلی آمیدی  می باشد این الیاف که از اجزای تشکیل دهنده تایر می باشند حدود 3 درصد از کل حجم تایر را به خود اختصاص میدهند موارد استفاده از الیاف پلی آمیدی  یکی از ...